News archive: 2021

Letu na pot

December 24, 2021

Spoštovani partnerji,

leto se počasi izteka in kako posebno leto, ki si je vzelo vso pozornost!  Tu se je resnično izkazalo sodelovanje. Kljub splošno gledano težavnemu obdobju pa smo dosegli več kot 15% višje prihodke od predhodnega leta, kar nas navdaja z optimizmom za leto pred nami.

Zahvaljujemo se za sodelovanje in se veselimo skupnih prihodnjih uspehov.

Želimo vam doživet božič in vsega dobrega v novem letu!

 

Kolektiv IMP Armature

Read more

Certificate of excellence 2021

December 24, 2021

We are proud to announce that we have obtained the Dun & Bradstreet credit rating platinum certificate of creditworthiness.

This shows the above-average company in the world of business and is based on several different indicators.

We will continue to strive for success, both for business partners and employees.

Read more

The year on the way

December 24, 2021

Dear partners,

this year is slowly ending and what a special year that has taken all the attention! This is where the cooperation was really proven. Despite generally pretentious times, we achieved more than 15% higher revenues than the previous year, which fills us with confidence for the year ahead. We thank you for your partnership and look forward to joint future successes.

We wish you an evocative Christmas and all well in the new year!

IMP Armature team

Read more

Contact

IMP Armature d.o.o.